Varför DUBBLETTEN?

Bygger på enkel och robust teknik

Ström avbrott eller storm – Lugn. Ingen el anslutning eller pump behövs.

Ekonomi – Spar ca. 80-90 % av dricksvattnet och
ca. 80-90 % av spillvattenflödet.

Ekologi = Ekonomi.

Hög standard och prestanda

Modern design, sanitets porslin, vattenlås med ny membran, vattenspolning, hygieniskt, estetiskt. Användaren får en elegant toalett av sanitetsporslin, med vattenlås, vattenspolning och därmed bibehållen standard på det hygieniska, estetiska och tekniska planet. Den senaste golv stående modell som tillverkas nu, är ett resultat av 20 års erfarenhet. 

Två oberoende från varandra spolsystem

Spolar urinskål med bara cirka 0.5 deciliter -
Fekalieskål med 4 liter.

Flexibel

Kan anslutas till befintligt VA-system eller lokalt system.
Ett alternativ till utbyggnad av kvävereduktion i reningsverk.

Modern design

Du får Elegans och Prestanda i form av modern toalettstol av sanitetsporslin, med vattenlås, vattenspolning och bibehållen hög standard på det hygieniska, estetiska och tekniska planet.

Med DUBBLETTEN får Du avsevärt bättre drift Ekonomi och Långsiktig Hållbar System.

Ekonomi!

Genom att vi kissar 5 gånger utav 6 toalett besök kan Du göra en ekonomisk besparing – på Ca.80-90 % av dricksvatten och Ca.80-90 % av avloppsflödet.

Exempel då Wc –DUBBLETTEN installeras enbart för att spara vatten.

Jämför:
Snålspolande wc – 5 x 3 liter x 4 personer = 60 liter per dygn.

Wc – DUBBLETTEN – 5 x 0,3 - 0,5 dl x 4 personer = Ca. 1 liter per dygn.

60 liter – 1 liter = 59 Liter rent vatten kan sparas per familj och dygn.
Samtidigt minska avloppsflödet med lika mycket.

Det är väl Du och Din familj vill spara -  Eller Hur ? 

Observera att besparingen sker i urinskålen. Konstruktionen och principen eliminerar risk för stopp i fekalier delen som spolas därmed med den mängd vatten som krävs för att inte skapa problem och stopp i ledningar.

Teknik och Konstruktion

DUBBLETTEN`s unika konstruktion bygger på Två väl avskilda Skålar, den bakre för fekalier, har en vulst - en krage som effektivt hindrar att det bakterie och viruskontaminerade spolvattnet  når till den främre väl avskilda urinskålen.

De två väl avskilda skålarna i kombination med två av varandra oberoende spolsystem gör ett att minimum av vatten leds ut till urinbrunnen. Du sparar på tömningar, och transporter -särskild viktig för Dig som har en Sluten Tank.

Bygger på enkel och robust teknik

Ingen el anslutning eller pump behövs. Ingen risk för strömavbrott eller storm alltså.

Hög standard och prestanda

Modern design, sanitets porslin, vattenlås med ny membran, vattenspolning, hygieniskt, estetiskt. Användaren får en elegant toalett av sanitetsporslin, med vattenlås, vattenspolning och därmed bibehållen standard på det hygieniska, estetiska och tekniska planet.

Två oberoende från varandra spolsystem

Spolar urinskål med bara cirka 0.5 deciliter - Fekalieskål med ca. 4 liter.

Flexibel

Kan anslutas till befintligt VA-system eller lokalt system. Ett alternativ till utbyggnad av kvävereduktion i reningsverk.

Wc– DUBBLETTEN

är ny generation av extremt snålspolande urinsorterande kretsloppsanpassade miljötoalett för permanentboende och fritid. En svensk uppfinning med  20 års erfarenhet och utvecklings arbete bakom sig.

Observera att besparingen sker i urinskålen. Konstruktionen och principen eliminerar risk för

Stopp i fekalier delen som spolas därmed med den mängd vatten som krävs för att inte skapa problem i ledningar som stopp eller dylik.

Människans kropp är faktiskt skapad för källsortering av urin och fekalier, därför behövs en Ny speciell konstruerat wc  för att ta vara på det och samtidig minska miljöbelastningen och skapa kretslopp av värdefulla närsalter som finns i human urin.

WC-Dubbletten toalett
3:a generationen tillverkas sedan 2008
WC-Dubbletten toalett
3:a generationen tillverkas sedan 2008

Klicka på bilden för att få en större visning.

WC-Dubbletten toalett
3:a generationen tillverkas sedan 2008