WC-DUBBLETTEN > WC-DUBBLETTEN > WC-DUBBLETTENs historik

Wc- DUBBLETTEN - Historik

Året 1992 ritades om Va & Avlopps historia, när KTH bjöd in konstruktören och uppfinnaren Bibbi Söderberg att presentera sin uppfinning  Ny Generation av vattenspolande urinsorterande Wc – DUBBLETTEN.

Det var 18-20 augusti på Norra Latin i Stockholm under den Internationell Ekologiska Arkitektkonferensen. 

Arkitekter från 10 tals länder var närvarande, bland annat J.R.Berkebile from USA och S.Kennedy från Tyskland. Toaletten skapade stor uppmärksamhet. 

Den första i världen kretsloppsanpassade Wc. Ett realistiskt alternativ till den traditionella vattentoaletten blev faktum. En ekologiskt hållbar toalett för ekologiskt hållbar samhälle.

Ett viktig steg framåt för att kretsloppsanpassa vårt Va & Avlopp system i urbana områden och återskapa eko balansen i naturen. 

Man behövde inte längre installera torrdass för att vara miljövänlig. 

Man kunde välja, och genom sitt val påverka framtiden i positiv riktning. 

Naturen visar vägen. Människans kropp är skapad för källsortering av urin och fekalier. Njurarna är världens bästa reningsverk, de gör jobbet, de separerar. Human urin innehåller världens bästa näring som är nödvändig i jordbruket. Därför behövs det en special konstruerat toalett för att inte blanda och totalt förstöra detta fantastiska arbete. Grundtanken måste vara att betrakta human urin som den värdefulla resurs det är, och inte som ett avfalls problem. Minska miljöbelastningen och användning av kemikalier i reningsverket och jordbruket vilket är även gynnsamt för samhällsekonomi. 

WC-Dubbletten toalett 1 modellen
1:a generationen vägghängd modell
WC-Dubbletten toalett
2:a generationen golvstående modell
WC-Dubbletten toalett
2:a generationen golvstående modell

Sedan 2008 tillverkas enbart den tredje generationen.