Om oss på BB Innovation & Co AB

Bibbi Söderberg

Upphovsmannen till världens första kretsloppsanpassade vattentoaletten är ingen Man, det är en Kvinna,

och hon heter Bibbi Gunn Birgit Söderberg.

"Grundtanken var att inte vrida klockan tillbaka, utan att i stället gå framåt med ny miljöanpassad teknik som motsvarar de krav vi har i dag på det hygieniska, estetiska och tekniska planet.

Förena fördelarna med vattentoaletten, som vattenlås, porslin, vattenspolning, bibehållen standard, med framtidens miljökrav.

Att ta fram en ny generation WC som kan installeras både i stan och på landet. En hållbar toalett för hållbar samhällsutveckling.”

Bibbi Söderbergs uppfinning, den vattenspolande urinsorterande toaletten, har revolutionerat VA-hanteringen, skapat debatt och fokuserat på behovet av kretsloppsanpassningen av nuvarande VA- system i den hållbara samhällsutväxlingen. För första gången skapades ett realistiskt alternativ till den traditionella vattentoaletten.

Uppfinnaren och konstruktören Bibbi Söderberg kommer från södra Dalarna. Ett landskap känd för självständiga, fritänkande menisker  med okuvlig vilja att gå egna vägar. Bibbi föddes på en gård i Sellnäs, utanför Borlänge, som har varit i familjens ägo i över 500 år. Naturen måste förvaltas på samma sätt som en släktgård.

Kommande generationer måste hela tiden finnas i medvetandet. Att tänka i flera generationer bakåt och framåt lade grunden till kretslopptänkandet hos uppfinnaren Bibbi Söderberg. Ett medfött starkt behov av att lösa problem genom att uppfinna saker och ting, förmågan till logiskt tänkande, en portion av sunt bonde förnuft, envishet och handlingskraft har drivit Bibbi att konstruera en extremt vattensnål kretsloppsanpassad toalett för det hållbara samhället.

En Svensk uppfinning som fick världen att börja tänka om.

Bobby Bogdan Mrozowski

Miljödebattör, opinionsbildare. 

Företagsledare – sedan 1994 VD för BB Innovation & Co AB

Internationell Projektkoordinator

Miljöteknik konsult och föredragshållare både i Sverige och utomlands

President – Rotary International 2006/2007 

Medlem i The Swedish Environmental Technology Network

Några exempel där Bobby har deltagit som föreläsare eller medverkare:

Föreläsare

Deltagit i Svensk Miljöteknikdelegation till Australien  9- 18 mars 2005 under ledning av Mats Hellström Landshövding i  Stockholm och  Kronprinsessas Victoria närvaro och hållit

Förelösning ” The Challenge of Providing Sustainable Sanitation –a Solution for The Sustainable City Concept.”

Deltagit i World Bank Conference i Stockholm 16-17-18 September 2003 arrangerat av Swedish Trade Council i samarbete med Ministry for Foreign Affairs. Konferensen tema Water Development in Eastern Europe and Central Asia.

Hållit  föreläsning ”A New Approach to Urban Water Management - Ecological sanitation.”

6-7 maj 2004  Politechnika Warszawska (Högskola i Warszawa) Hållit  föreläsning på konferensen Instalacje Wodociagowe i Kanalizacyjne – Woda i Technika Sanitarna, Inbjudan från Prof.Suligowski och doktor Chudzicki.

25-27 Sept. 2002 Hållit föreläsning i  Bielsko Biala –Polen under  seminarium arrangerat av Ekologus –hållit förelösning - ”Sorterande VA-system - en del av det hållbara utvecklingen  i  Polen.”

Hållit föreläsning i  Krakow 6-8 Mars 2002  Palats Pugetow Starowislana 13 Krakow. Organiserat av  The City of Stockholm Economic Development Agency i samarbete med Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A,-  ” Svensk bidrag till  ekologiskt hållbar utveckling”.

Deltagit i Svensk Miljödelegation och hållit föreläsningar under resor ledda av miljöminister Kjell Larsson till Budapest, juni 2000 och Hannover EXPO 2000 i September.

Föreläsning på Ecology 99; 7-10 september 1999 i Göteborg. Arrangörat av Industriförbundet, Svenska Kommunförbundet, Naturvårdsverket med mera.

Förelösning ” Urinsortering Som En Naturlig Del Av Det  Kretsloppsanpassade  Va-systemet Enligt Agenda 21 Principer”.

Föreläsning på rikskonferensen om ” Avlopp och kretslopp” arrangerat av fortbildningsavdelningen Linköpings universitet 2-3 mars 1998.

Hållit föreläsning och presentation i Canberra och Sydney Australia, februari 1998 inbjudan från ACTEW Corporation. Föreläsnings tema: ” The Swedish Contribution to Achieving an Ecologically Sustainable Society  in Relation to the Agenda 21 Principles.”

Deltagande på Miljömässa som föreläsare, Sundsvall 1994.

Hållit föreläsning och presentation på Chicago Arkitekt Convention; juli 1993. Inbjudan från Arkitekt J.R.Berkebile - ordförande i AA Committe of Environment i USA.

Konferenser

29-30 oktober 2009 – Swedish – Swiss Innovation & Clean Tech Forum at World Trade Center Stockholm organiserat av Regeringskansliet, EU Research och Europa Institutet med handelsminister Ewa Björling och  Doris Leuthard  Federal Councillor from Switzerland.

13- 15 October 2009 Stockholm - Sustainable Urban Development Prospects in Palestine & Israel Annual Business Conference arrangerat av UD med Handels minister Ewa Börling och vice Prime Minister of Israel Silvan Shalom och Minsiter of National Economy Palestinian Authority Dr. Bassim Khoury med mera.

Deltagit i Nätverkskonferensen  the Sustainable City  9 mars 2006 Rosenbad, arrangerat av Regeringskansliet  i samarbete med Swedish Trade Council - Stockholm.

September 7-11 - 2009 deltagande i Symbiocity - Sustainability by Sweden – a  Swedish Trade Delegation to Namibia and South Africa med Swedish Prime Minister Fredrik Reinfeldt as a key note speaker, and Ewa Björling Minister of  Trade.

Deltagande i  SEI Stockholm Environment Institute -   Seminarium  om Ekologisk Sanitet organiserat på uppdrag av  SIDA  - 27 Maj 2004 – Sveavägen 20  Stockholm.

Deltagit i BET- Net möte – Baltic Environmental Twinning Network arrangerat av Exportrådet i samarbete med Kommunförbundet Stockholms Län samt Östhandels Forum –Forum Balticum.

Deltagande som observatör i rikstävlingen” Miljövänlig Kommun” Bochnia –Polen 4-5 Oktober 2002. 73 Polska kommuner deltagit.

Deltagande i Svenska paviljongen på POLEKO 2001. Polens största internationella mässa och mest betydelsefulla inom miljöteknik och miljövård. Poznan 20-23-November 2001

Deltagit i Euro Environmental Technology Seminarium i Padova Italien februari 1999, arrangerat av Green Trade - Swedish Trade Council, Göteborgs avdelning.

Medverkat i den Internationella Visby konferensen tillsammans med Coaltion Clean Baltic i 1996.

Deltagande i Permakultur - konferensen i Köpenhamn; aug. 1993

Deltagande på den Internationella Ekologiska Arkitektkonferensen i Norra Latin i Stockholm, tillsammans med Bibbi Söderberg augusti 1992.På  Inbjudan från KTH Kungliga Tekniska Högskolan . Presentation av svenska uppfinningen – En ny generation av vattenspolande toaletter med urinsortering. WC –DUBBLETTEN.

Projekt

2004- 2007 deltagande i  ”EQUAL” projektet.  Internationell 3 års projekt mellan Polen, Sverige, Tyskland och Spanien.

Deltagande i 2 års program inom ramen för Malopolska Regionen Miljö & Energiforum. Polskt- Svenskt Forum, Invigning Staffan Björck  Sveriges Ambassad i Polen.

Projektledare för Polsk –Svensk informations projekt EKOROL med syfte att underlätta samverkan på kommunal nivå och skapa affärsrelaterande kontakter inom olika miljösegment.

Projekt tid - Juni 2001 – Dec. 2003.Deltagande  50-tals Polska Eko-kommuner.

Under 1997-2001 deltagande i EU projektet (TASS ) mellan svenska och polska kommuner: Hylte och Nybro kommun från Sverige, Piecki, Gryfice, Pruszcz Gdanski från Polen.

Deltagande i 5 åriga FoU-projektet ”Källsorterad humanurin en del i kretsloppet” i samarbete med SLU, HSB, Stockholmshem, Stockholms Vatten, Smittskyddsinstitut.

Deltagande i projektet "Bra Små Avlopp"organiserat av Miljöteknikdelegationen på uppdrag av Miljödepartementet, genomfört av Stockholm Vatten AB under 1999 – 2003.

Samarbete i Hansaprojektet mellan länder runt Baltic Sea Region. Inbjudan till Kalmar; av Kalmar Högskolan och Lund Universitet i november 1997 för att hålla föreläsning ” Swedish Contribution to an Ecologically Ssutainable Society ”- på den internationella konferensen Waste Management and The Environment 5-7 November 1997 arrangerat av Prof. William Hogland.

Miljöpris

December 2007 – tilldelades Årets Miljöpris  av Aneby Kommun med motivering ”Miljöpriset 2007 tilldelas Bobby Mrozowski och Bibbi Söderberg för sina mångåriga insatser i kampen för en bättre miljö, genom att sprida kunskap och vara förebild för hur vi tillsammans kan bygga ett ekologiskt hållbart samhälle."

Publiceringar

Skrivit en bok om ekologisk hållbar Vatten & Sanitet för den Hållbara Samhälle –DUBBLETTEN utgiven i Polen och presenterat den 17 –19 oktober i Olsztyn – Polen på  Internationell EQUAL-  konferensen. 

April 2009 - Deltagande och samverkan i  Svensk Radio program  1  -  Klotet – Globue.

Medverkat i Sveriges Radio P1 program Naturbruk, redaktör Pelle Zettersten - November 2006.

Debatt artikel i VVS Forum Maj 2001- ” Kretsloppsanpassning  - VVS – installatörernas chans.”

Miljömagasinet Januari 2007 – Syn på avloppsvatten i förändring - Njurarna är världens bästa reningsverk”. 

Debatt  i Kretslopp forum för Miljö- Ekoteknik Februari 2000 –” Ta tillvara human urinen”.

Uppfinnaren & Konstruktören  Nr 6 1999 – Bibbis uppfinning – Framtidens toalett.   

Miljö & Hälsa Nr.3 – 2002 Debatt – ” Urinsortering – en Naturlig del av det Kretsloppsanpassade Va-systemet”.

Cirkulation – 12 December 2001- Debatt – ” Urinsortering – naturlig del av kretsloppet”.

Miljö Teknik Eko –Tech 99 7-10 September 1999 – ”Bibbis dass erövrar världen. 

Naturvårdverket  –Regeringskansliet 1998 –” Water and Wastewater Treatment –The Swedish Experience”.

Bibbi Söderberg som uppfann WC-Dubbletten
Bibbi Söderberg som uppfann WC-Dubbletten
Bibbi Söderberg som uppfann WC-Dubbletten
Bibbi Söderberg
Bobby Bogdan Mrozowski
Bobby Bogdan Mrozowski
Bobby Bogdan Mrozowski
Bobby Bogdan Mrozowski
Bobby Bogdan Mrozowski
Bobby Bogdan Mrozowski
Bobby Bogdan Mrozowski
Bobby Bogdan Mrozowski